Felix Ekholm

PhD student at Department of Materials Science and Engineering, Applied Materials Science

Email:
felix.ekholm[AT-sign]angstrom.uu.se
Mobile phone:
+46 73 5466555
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Postal address:
Box 35
751 03 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är utbildad civilingenjör inom kemiteknik med material inriktning vid Uppsala universitet. Min forskning går ut på att karaktärisera de relativt okända kemiska nötningsmekanismer av hårda material under kontakt med mjuka material, exempelvis nötning av hårdmetall mot koppar och mässing. Detta gör jag genom förenklade tribologiska experiment, material-och ytanalys samt termodynamisk modellering.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Felix Ekholm