Alexander Pereswetoff-Morath

Professor at Department of Modern Languages, Slavic Languages

Email:
alexander.pereswetoff-morath[AT-sign]moderna.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postal address:
Box 636
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Professor i slaviska språk med särskilt intresse för slavisk medeltidsfilologi, svensk-ryska Ingermanland och äldre judisk-slaviska kontakter.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

F. 1969, Raus. Fil dr (2002, Lund), docent i slaviska språk (2008, Lund). Akademiforskare i slaviska språk vid Stockholms universitet/Kungl Vitterhetsakademien 2008–2014, forskare i slaviska språk vid Stockholms universitet/Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond 2015–2021. Professor i slaviska språk vid Uppsala universitet sedan 2022. Forskningsintressen: slavisk (fornöstslavisk, medelrysk och kyrkoslavisk) medeltidsfilologi, slaviska manuskript i Sverige, 1600-talsryska (ssk i Ingermanland och angränsande områden), det svenska Ingermanlands historia samt svensk–ryska och slavisk–judiska historiska kulturella kontakter.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Alexander Pereswetoff-Morath