Monica Saldias

PhD student at Department of Modern Languages, Romance Languages

Email:
monica.saldias[AT-sign]moderna.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postal address:
Box 636
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Avhandlingsprojekt i spanskspråkig litteratur om den chilenske författaren Roberto Bolaños postuma roman 2666. Projektet behandlar den anamorfiska/haptiska (visuella/taktila) representationen av den Andre i 2666 i dialog med andra av Bolaños verk.

Proyecto de tesis doctoral sobre la representación anamórfica/háptica de la Otredad en la novela póstuma 2666 del escritor chileno Roberto Bolaño, en diálogo con otras de sus obras.

Keywords: roberto bolaño anamorfosis otredad

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Monica Saldias