Monica Saldias

PhD student at Department of Modern Languages, Romance Languages

Email:
monica.saldias[AT-sign]moderna.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postal address:
Box 636
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Avhandlingsprojekt i spanskspråkig litteratur om den chilenske författaren Roberto Bolaños postuma roman 2666. Projektet behandlar den anamorfiska/haptiska (visuella/taktila) representationen av den Andre i 2666 i dialog med andra av Bolaños verk.

Proyecto de tesis doctoral sobre la representación anamórfica/háptica de la Otredad en la novela póstuma 2666 del escritor chileno Roberto Bolaño, en diálogo con otras de sus obras.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Monica Saldias