Sara Samara

Teaching assistant at Department of Education

Email:
sara.samara[AT-sign]edu.uu.se
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Anställd som amanuens vid Institutionen för didaktik, pedagogik och utbildningsstudier (EDU). Studerar Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i Historia och Engelska.

- Samordnare för amanuenserna på EDU studenttorg

- Ledamot i Sektion Läras styelse.

- Studentrepresentant i fakulteten för utbildningsvetenskapers fakultetsnämnd och arbetsutskott.

Jobbar på Studenttorget, hus 14, plan 1.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Sara Samara