Anna Sarri Krantz

Lecturer at Department of Education

Email:
anna.sarrikrantz[AT-sign]edu.uu.se
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Anna Sarri Krantz är fil. dr i socialantropologi och arbetar idag som lärare på rektorsutbildningen vid Uppsala universitet. Hon har en bakgrund som skolledare på gymnasiet och gymnasielärare i svenska och historia. I dagsläget är hennes primära forskningsintresse inriktat mot rektorers pedagogiska ledarskap men också det svenska skolväsendets demokratiuppdrag samt förskolors och skolors arbete med de aktiva åtgärderna mot diskriminering.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anna Sarri Krantz