Anna Sarri Krantz

Lecturer at Department of Education

Email:
anna.sarrikrantz[AT-sign]edu.uu.se
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar som lärare på rektorsutbildningen och undervisar på rektorsprogrammet och FFR - fortbildning för rektorer. Jag har en bakgrund som skolledare och gymnasielärare i svenska och historia. Jag har även disputerat på en avhandling om Förintelsens konsekvenser på vår samtid.

I dagsläget är mitt primära forskningsintresse inriktat på hur rektorer leder arbetet med de aktiva åtgärderna inom förskola/ skola samt på huvudmannanivå.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anna Sarri Krantz