Ivana Bragman

Lecturer at National Centre for Knowledge on Men's Violence Against Women

Email:
ivana.bragman[AT-sign]nck.uu.se
Telephone:
+46-70 1679991
Mobile phone:
+46 70 1679991
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Universitetsadjunkt i mäns våld mot kvinnor med inriktning på socialt arbete, Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Kursledare för kursen Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp. Jag arbetar även som projektledare för NCKs högskolepedagogiska uppdrag som genomförs i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten.

Tog socionomexamen vid Uppsala universitet 2018.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Ivana Bragman