Erik Bowall

PhD student at Department of Chemistry - Ångström Laboratory, Structural Chemistry

Email:
erik.bowall[AT-sign]kemi.uu.se
Visiting address:
Lägerhyddsvägen 1

Postal address:
Box 538
751 21 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt projekt är inriktat på att studera de fundamentala processer som bygger upp litiumjonbatteriers så kallade SEI, "solid electrolyte interphase". Fokus just nu ligger på att validera beräkingsverktyg (främst DFT-koder vs semiempiriska metoder) för användning inom de system jag studerar, genom att jämföra beräknade strukturer, energier, dipolmoment etc. Systemen består generellt av litiumsalter, organiska lösningsmedel och tillsatser.

Läs mer om gruppen på http://www.teoroo.kemi.uu.se/

Keywords: batteries dft battery research theoretical chemistry computational chemistry electrolytes ase cp2k gfn-xtb sei

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Erik Bowall