Alice Hoffsten

PhD student at Department of Women's and Children's Health, Perinatal, Neonatal and Pediatric Cardiology Research

Email:
alice.hoffsten[AT-sign]kbh.uu.se
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Alice Hoffsten är doktorand och AT-läkare. Doktorandsarbetet rör tarmsjukdomen Nekrotiserande enterokolit.

Keywords: biomarker discovery nekrotiserande enterokolit necrotizing enterocolitis

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Att födas för tidigt är förenat med många risker. Även om vi ser en ökad överlevnad hos för tidigt födda barn, ökar förekomsten av sjukdomen nekrotiserande enterokolit (NEC). NEC är en inflammatorisk tarmsjukdom som främst drabbar för tidigt födda barn. Mekanismerna bakom sjukdomen är inte fullständigt kartlagda. NEC har en hög dödlighet och är idag svår att diagnosticera. Detta beror på att patienterna inte uppvisar tydliga symptom, och på att vården saknar pålitliga metoder för att kunna upptäcka NEC i tillräckligt tidig fas.

Alice Hoffstens projekt går ut på att analysera biomarkörer (protein) och hur de förhåller sig i patienter med och utan NEC. Proteinerna analyseras i blodprover och tarmvävnad. Proteinmängd i blod kvantifieras metoden Proximity Extension Assay som lämpar sig väl när man har liten blodmängd att tillgå, som vid för tidigt födda individer. Protein färgas också in i tarmvävnad och tolkas därefter med en egenutvecklad halvautomatiserad digital bildanalys. Syftet är att hitta protein som pekar på hög risk för NEC och visar skillnad i uttryck jämfört med individer som inte får NEC. Hoppet är kunna identifiera patienter som löper hög risk att utveckla NEC, för att reducera den höga dödligheten och det lidande som är kopplad till NEC.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Alice Hoffsten