Johanna Hargö

Project manager at Division for Contract Education

Email:
johanna.hargo[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 7557
Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

På Enheten för uppdragsutbildning kan vi till exempel hjälpa kommuner, myndigheter, företag och organisationer med kompetensutveckling av personal genom öppna och skräddarsydda utbildningar.

Välkommen att kontakta mig om du har en konkret förfrågan, vill diskutera olika möjligheter utifrån behov i din organisation eller bara vill veta mer om hur vi jobbar med uppdragsutbildning vid Uppsala universitet.

Besök gärna vår webbplats www.uu.se/externarelationer.

Keywords: education for sustainable development sustainable development kompetensutveckling utbildning för hållbar utveckling hållbar utveckling agenda 2030 integration psykisk ohälsa uppdragsutbildning fortbildning livslångt lärande kompetensförsörjning social sustainability arbetsmarknad social hållbarhet

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Johanna Hargö