Laura Talvineva

PhD student at Department of Modern Languages, Finno-Ugric Languages

Email:
laura.talvineva[AT-sign]moderna.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postal address:
Box 636
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Doktorand i finsk-ugriska språk vid Institutionen för moderna språk. Min avhandling riktar blicken mot flerspråkiga familjer med estniska som ett av sina språk, mitt forskningsintresse är deras erfarenhet av sin flerspråkighet. Avhandlingen undersöker också hur verbala språk och andra kommunikativa resurser som mimik, kroppsrörelser, gester och rummet används i samspel.

Doctoral student in Finno‑Ugric languages at the Department of Modern Languages. My thesis focuses on multilingual families where one of the languages spoken is Estonian, with family members' experiences of their multilingualism as points of interest. The thesis also directs attention to the use of both verbal languages and other communicative resources – gestures, facial expressions, movement and the physical surroundings.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Laura Talvineva