Annikka Arnemo Björk

PhD student at Department of Law, Doctoral Candidates

Email:
annikka.bjork[AT-sign]jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Doktorand i straffrätt sedan hösten 2022. Syftet med avhandlingsprojektet är att undersöka hur den straffrättsliga ansvarsprövningen påverkas när den som har drabbats av en oönskad följd frivilligt har tagit en betydande risk. Projektet kommer att fokusera på dogmatiska frågor om orsakande, tillräknande och rättfärdigande men syftar också till att utforska vilka grundantaganden i fråga om den drabbades autonomi och egenansvar som straffrättsdogmatiken vilar på.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Annikka Arnemo Björk