Daniel Skog

PhD student at Department of Scandinavian Languages

Email:
daniel.skog[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 6367
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt huvudsakliga intresseområde är conversation analysis (CA). Det innebär att jag identifierar och analyserar sociala och språkliga mönster, samt de kommunikativa strategier, som används i interaktion.

Jag började min forskarutbildning under vårterminen 2023 och planerar just nu ett tvärvetenskapligt projekt inom medicinsk humaniora.

Keywords: conversation analysis samtalsanalys medicinsk humaniora

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Daniel Skog