Emma Hellström

PhD student at Department of Education

Email:
emma.hellstrom[AT-sign]edu.uu.se
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag doktorerar i utbildningssociologi och undersöker religionens roll i den demokratiska skolans framväxt 1920-1969. Jag är kopplad till forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria och medlem i nätverken Uppsala Studies of History and Education (SHED) och Historical Studies of National Christianities.

Keywords: history of education democracy christian education religious education secularization

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.