Anna Nyberg

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Public Health and Caring Sciences, Health equity and working life

Email:
anna.nyberg[AT-sign]pubcare.uu.se
Telephone:
+4618-471 6622
Mobile phone:
+46 73 4697563
Visiting address:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är docent i psykologi och legitimerad psykolog. Min forskning handlar i stora drag om hur psykosociala faktorer i arbetslivet påverkar hälsa och sjukfrånvaro bland anställda. Exempel på specifika områden är betydelsen av arbetsplatsens ledarskap, hälsa kopplad till horisontell och vertikal könssegregering på arbetsmarknaden och hälsokonsekvenser av våld i arbetslivet. Jag ansvarar just nu för en kunskapsöversikt om hur organisationer kan bemöta pandemier med bibehållen hälsa bland anställda.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anna Nyberg