Peter Strömgren

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Peter.Stromgren[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7987
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade 2012 i civilrätt på avhandlingen "Tillbehör och accession" och arbetar sedan 2013 som universitetslektor i rättsvetenskap. Min forskning rör fastighetsrätt, sak- och insolvensrätt, allmän förmögenhetsrätt och tillämpad rättsekonomi.

Undervisar på samtliga nivåer samt är kursföreståndare för Terminskurs 3 och fördjupningskursen Sakrätt och materiell konkursrätt.

Ledamot av Juridiska fakultetsnämnden.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.