Charlotte Israelsson

Senior faculty administrator at Faculty Offices, Office for Medicine and Pharmacy; Education support unit

Email:
charlotte.israelsson[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 4658
Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Utbildningsledare och ansvarig handläggare vid medicinska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GRUNK) med ansvar för den övergripande ekonomin för utbildning och avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom medicin och farmaci. Med dr/Ph.D.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Charlotte Israelsson