Fritjof Fagerlund

Professor at Department of Earth Sciences, Program for Air, Water and Landscape Sciences; Hydrology

Email:
fritjof.fagerlund[AT-sign]geo.uu.se
Telephone:
+4618-471 7166
Visiting address:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postal address:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Short presentation

My research is mainly about subsurface flow and transport processes and how these are influenced by various reactions, processes or geological heterogeneity. I study e.g. migration and remediation of fluorinated (PFAS) and chlorinated organic contaminants and geological storage of carbon dioxide. I teach courses about e.g. groundwater and contaminant transport and I am the Examiner for MSc theses projects in Environmental and Water Engineering.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har doktorerat vid Uppsala Universitet och har efter detta verkat som forskare först vid Colorado School of Mines, USA, och sedan åter vid Uppsala Universitet där jag blev professor i geohydrologi 2020. Jag har även varit gästforskare på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU; 20% av fulltid 2012-2015). I min forskning använder jag mig av en kombination av laboratorieexperiment, fältförsök och modellering. För närvarande har jag ett forskningsprojekt om in-situ sanering av högfluorerade föroreningar med sorbenter (StopPFAS) och medverkar i andra projekt om bl.a. geologisk lagring av koldioxid och termo-hydro-mekanisk-kemiska transportprocesser i sprickigt berg.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Fritjof Fagerlund