Henrik Sjöstrand

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Physics and Astronomy, Applied Nuclear Physics

Email:
henrik.sjostrand[AT-sign]physics.uu.se
Telephone:
+4618-471 3329+46-70 1679132
Mobile phone:
+46 73 3130466
Visiting address:
Room Å13164 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Postal address:
Box 516
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Programansvarig för Energisystemprogrammet. (www.energisystem.nu)

Forskar inom kärndata och dess tillämpningar så som kärnkraft och fusion.

Undervisar inom kärkraft och Monte Carlo metoder.

Keywords: sustainable development nuclear physics nuclear engineering uncertainty quantification nuclear data

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Henrik Sjöstrand