Jörgen Bengtsson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Pharmacy, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics

Email:
jorgen.bengtsson[AT-sign]farmaci.uu.se
Visiting address:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 580
751 23 UPPSALA

Short presentation

PhD

Director of studies in Pharmacokinetics

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

En av våra viktigast uppgifter är att tillhandahålla hög kvalitet på vår undervisning. Detta är viktigt eftersom de studenter vi utbildar skall vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden efter examen. Min önskan är att studenter skall göra bra reklam för Uppsala i allmänhet och avdelningens kurser i synnerhet eftersom det gynnar rekryteringar av nya studenter.

Genom att kontinuerligt arbeta med kursutveckling kan vi förbättra kvaliteten på våra utbildningar och kurser och därmed genomströmningen av studenter. Detta kan ske genom såväl internt som externt idé-utbyte, det vill säga att lärare är lyhörda för studenternas åsikter, tar del av pedagogisk vidareutveckling, samt har ett genuint intresse i pedagogiska frågor. Engagemang hos både ledare (lärare) de som ska ledas (studenter) är en viktig utgångspunkt för att nå dessa mål.

Studenterna har själva ett stort ansvar för sin inlärning genom att ta del av den undervisning som erbjuds, men vi som pedagogiska ledare måste se till att miljön är optimal i detta avseende. Genom att få studenterna att ta ett allt större ansvar för sin inlärning ökar progressionen vilket genererar ökad bredd och ökat djup för ämnet/utbildningen.

Min pedagogiska vision är att vi tillsammans arbetar aktivt och effektivt för att leverera undervisning och därmed studenter av högsta klass.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Jörgen Bengtsson