Henrik Widmark

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Art History

Email:
henrik.widmark[AT-sign]konstvet.uu.se
Telephone:
+4618-471 2998
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Henrik är universitetslektor och forskare. Forskningen är och undervisningen är inriktad på urbana kulturer och subkulturer, arkitektur- och urbanhistoria samt kulturarvsfrågor, materialitet och historiografi.

Han är tidigare forskningsledare för forsningsnoden Den Goda staden och koordinator för bl. a. Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven. Han är ledamot i styrgruppen för Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven.

Henrik finns i Uppsala men är verksam vid Campus Gotland.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.