Anna Schönborg

Course Coordinator at Department of Women's and Children's Health, Administration

Email:
anna.schonborg[AT-sign]kbh.uu.se
Telephone:
+4618-471 6075
Visiting address:
MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

 • Samordnare för kursadministrationen
 • Representant i Grundutbildningsgruppen (GUG)
 • Lika villkorsombud

  Kursadministration:
 • Masterprogrammet ITS (MIL2M)
 • Anpassningar till klimatförändringar - ekosystemtjänster och stadsnära natur (3HI012)
 • Digitalisering i vården - utmaningar och möjligheter (3HI009)
 • Ett hälsofrämjande perspektiv på vardagslivets aktiviteter (3AT010)
 • Pediatrik och barn- och ungdomspsykologi, logopedprogrammet T3 (3PE149)
 • Psykoneuroendokrinologi – kvinnors psykiska hälsa (3OG029)

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.