Johan Theodorsson

Educator at Department of Education

Email:
johan.theodorsson[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+46-73 2038159
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Dramapedagog och muntlig berättare. Jag undervisar i drama och muntlig presentation för blivande förskolelärare på Uppsala universitet och har studerat dramapedagogik, genusvetenskap, teatervetenskap och spanska på universitetsnivå. I övrigt gör jag professionella berättarföreställningar och utbildar förskolepersonal hur man kan använda drama, berättande och lek i den pedagogiska verksamheten

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Johan Theodorsson