Agnes Hamberger

PhD student at Department of Education

Email:
agnes.hamberger[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 1607
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om flickor i folkskolan mellan åren 1840-1919. Jag undersöker särskilt hur flickors utbildningsförutsättningar såg ut och förändrades under perioden och hur detta formades på nationell såväl som lokal nivå. Jag är medlem i nätverken Uppsala Studies of History and Education (SHED) och Flickforsk! Nordic Network for Girlhood Studies.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Agnes Hamberger