Linda Bennman Jansson

Lecturer at Department of Education

Email:
linda.bennman_jansson[AT-sign]edu.uu.se
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

EDU Uppdrag är en del av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) vid Uppsala universitet. Vi arbetar med kompetensutveckling för kommuner, landsting och näringsliv. EDU Uppdrag bygger skräddarsydd utbildning som vilar på vetenskaplig grund.

Jag är förskollärare med erfarenhet av utvecklingsuppdrag i förskolan. På uppdragsutbildningen handleder jag i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola, SBS.

Keywords: undervisning i förskolan

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Linda Bennman Jansson