Milena Zart

PhD student at Department of Scandinavian Languages

Email:
milena.zart[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 3411
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt avhandlingsprojekt ska besvara frågan: Hur konstrueras klimatförändringar och åtgärder mot dem språkligt? Jag studerar diskurser i massmediala material från 1990-talet till 2020-talet. Under 1990-talet var klimatförändringar visserligen kända, men offentlighetens intresse för frågan ökar först senare. Jag undersöker hur kunskapsanspråken i ämnet är uppbyggda språkligt, vilka betydelser som förändras med tiden och på vilket sätt.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.