Jesse Juopperi

PhD student at Department of Modern Languages, German

Email:
jesse.juopperi[AT-sign]moderna.uu.se
Telephone:
+4618-471 1429
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postal address:
Box 636
751 26 UPPSALA

Short presentation

I am a PhD student in German linguistics at the Department of Modern Languages. My thesis project revolves around populism and political language in Germany. My previous degree projects have addressed strategic political communication as well as translation studies.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt avhandlingsprojekt syftar till att reflektera över den politiska högerns inflytande på offentlig diskurs i Tyskland och tillhör då den grenen av tillämpad språkvetenskap som särskilt i tyskspråkig forskning ofta benämns Politolinguistik. Arbetet företräder konstruktivistisk syn på språkbruket och har sina teoretisk-metodiska utgångspunkter främst i systemisk-funktionell lingvistik och diskursanalys.

I mina tidigare arbeten har jag dessutom undersökt t.ex. strategisk politisk kommunikation hos en högerorienterad österrikisk ungdomsrörelse, samt ekvivalens i översättning av vardagligt tal mellan svenska och tyska baserat på en svenskutgiven självhjälpsbok från 2015.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Jesse Juopperi