Lina Melén

PhD student at Department of Law, Doctoral Candidates

Email:
Lina.Melen[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 2082
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är sedan september 2019 doktorand i internationell privat- och processrätt med särskild inriktning mot migrationsrätt.

Mitt avhandlingsprojekt är avsett att belysa samspelet mellan internationell privat- och processrätt och migrationsrätt, med fokus på frågor om erkännande av utländska äktenskap och andra statusförhållanden.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Inom ramen för mitt avhandlingsprojekt kommer jag att behandla rättsfall från Högsta domstolen, hovrätter samt tingsrätter. Det kan även komma att bli aktuellt att studera vissa beslut från Migrationsverket samt Skatteverket. Det är fråga om offentliga handlingar som är inhämtade från rättsdatabaser eller direkt från aktuell domstol/myndighet. Materialet kan komma att innehålla känsliga personuppgifter. Det kan även komma att innehålla personuppgifter avseende lagöverträdelser som innefattar brott eller administrativa frihetsberövanden. Det är emellertid de rättsliga frågorna, primärt frågor om erkännande av utländska statusförhållanden och därmed sammanhängande frågeställningar, som är föremål för analys i projektet. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är endast att besvara de aktuella forskningsfrågorna, den utgör inte något huvudsakligt fokus i projektet.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.