Christina Kjellson

PhD student at Department of Law, Doctoral Candidates

Email:
Christina.Kjellson[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7687
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är sedan hösten 2019 doktorand i processrätt. Avhandlingsämnet är resning i brottmål - en processrättslig studie. Jag undervisar i processrätt på juristprogrammets termin 4.

Jag har tidigare arbetat i en tvistlösningsgrupp på en affärsjuridisk byrå samt vid domstol som tingsnotarie och beredningsjurist.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Huvudhandledare är professor Eric Bylander och biträdande handledare är universitetslektor Henrik Bellander.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Christina Kjellson