Hära Haltorp

PhD student at Department of Education

Email:
hara.haltorp[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 6354
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

Interested in issues related to teaching, meaning-making, history teaching and gender

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar med ett avhandlingsprojekt som rör historieundervisning och specifikt hur sexualitet, relationer och normer behandlas i historieämnet. Min etikprövning godkändes i januari 2021, data samlades in via observationer och intervjuer på gymnasieskolor i Sverige under vår- och höstterminen 2021. Syftet är att undersöka meningsskapande i historieklassrummet om normer om sexualitet och samlevnadsrelationer.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Hära Haltorp