Jenny Grandin

PhD student at Department of History

Email:
jenny.grandin[AT-sign]hist.uu.se
Telephone:
+4618-471 1328
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktorand vid Historiska institutionen, och har ett generellt intresse för den tidigmoderna perioden. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag fastighetsaffärer och fastighetsägande i svenska städer under 1700- och tidigt 1800-tal.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.