Viktoria Waagaard

PhD student at Department of Education

Email:
viktoria.waagaard[AT-sign]edu.uu.se
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt forskningsintresse finns inom didaktik och praktiknära forskning, där jag intresserar mig för språkutvecklande arbetssätt i det flerspråkiga klassrummet. Jag är också intresserad av forskning kring samarbete lärare-forskare.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Viktoria Waagaard