Sofia Orrbén

PhD student at Department of Scandinavian Languages

Email:
sofia.orrben[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 6432
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

My research interest focuses on language use in sex crime judgments. In my dissertation project, I particularly examine how language in written judgments from Swedish district courts can be used to treat victims of sex crime better.

Keywords: genus rättslingvistik textforskning diskursanalys klarspråk våldtäkt sexualbrott genreanalys brottsoffer språkbruk validering

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Avhandlingsprojekt

Mitt avhandlingsprojekt, Språkbruk i sexualbrottsdomar, syftar till att dels utreda hur språket kan användas för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i skrift, dels visa hur diskurser om offer och förövare vid sexualiserade övergrepp kommer till uttryck i sexualbrottsdomar från tingsrätt. Syftet uppnås genom att relatera språkbruk till konceptet validering som är ett begrepp inom psykologin och psykoterapin.

Planerad disputation: September 2024

Huvudhandledare: Andreas Nord

Biträdande handledare: Karin Idevall Hagren

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Sofia Orrbén