Susanna Larsson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Surgical Sciences, Medical epidemiology

Email:
susanna.larsson[AT-sign]uu.se
Visiting address:
Epihubben, Dag Hammarskjölds väg 14 B
75185 Uppsala
Postal address:
Epihubben, MTC-huset
75185 Uppsala

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Surgical Sciences, Management and administration

Telephone:
+4618-471 4945+46-70 1679760
Visiting address:
Akademiska sjukhuset
ingång 70 1 tr
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
ingång 70 1 tr
751 85 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Docent i epidemiologi och universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper. Disputerade vid Karolinska Institutet 2006. Postdoktor vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland 2007. Gästforskare vid Universitetet i Cambridge 2015-2016. Biträdande redaktör för Metabolism: Clinical and Experimental sedan 2022. Forskningsfokus är att identifiera orsakerna till hjärt-kärlsjukdomar, cancer och andra folksjukdomar. Publicerat över 400 originalartiklar.

Keywords: cancer lifestyle epidemiology mendelian randomization diet cardiovascular diseases

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Susanna Larsson