Gunilla Rensmo

Lecturer at Department of Education

Email:
gunilla.rensmo[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 1644
Mobile phone:
+46 72 9999534
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är anställd som universitetsadjunkt vid EDU Uppdragsutbildning som är en del av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) vid Uppsala universitet.Vi arbetar med kompetensutveckling för kommuner, myndigheter och näringsliv.

Vi skräddarsyr utbildningar som vilar på vetenskaplig grund.

Våra kurser spänner från kurser arrangerade i samverkan med Skolverket - som förskollärar- och lärarlyftskurser,- till längre specialdesignade uppdrag samt föreläsningsserier.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Gunilla Rensmo