Joakim Svartheden

Educational developer at Faculty Offices, Office for Medicine and Pharmacy; MedfarmDoIT

Email:
joakim.svartheden[AT-sign]uu.se
Mobile phone:
+46 72 9999277
Visiting address:
Husargatan 3, C6:305a, BMC
Postal address:
Box 586
751 23 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är pedagogisk utvecklare vid Läkarprogrammet och fungerar som projekt-koordinator för etableringen av den nya, sexåriga och direkt legitimationsgrundande läkarutbildningen. Jag intresserar mig för såväl planering som genomförande, utvärdering och utveckling av utbildning, på ett direkt didaktiskt plan såväl som på ett koncept­mässigt och organisatoriskt.

Fil. kand. i Socialpsykologi, fil. mag. i Praktisk kunskap

Keywords: project management högskolepedagogik ethics pedagogical development medical humanities

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Joakim Svartheden