Petter Ingemarsson

PhD student at Department of social work, Doctoral Students

Email:
petter.ingemarsson[AT-sign]uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Petter Ingemarsson är doktorand vid Institutionen för socialt arbete. Hans avhandlingsarbete rör hur skjutvapenvåld i kriminella miljöer har etablerats som ett socialt problem i Sverige med fokus på sk. claims-making activities. Genom att använda kritisk diskursanalys kommer mediematerial och politiska motioner analyseras på diskursiv nivå. Socialtjänstens sociala praktik kommer även att undersökas i en mindre fallstudie.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.