Eric Bergelin

PhD student at Department of History

Email:
eric.bergelin[AT-sign]hist.uu.se
Telephone:
+4618-471 1533
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktorand och intresserar mig främst för svensk 1900-talshistoria. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur vetenskapen, genom bildandet av Försvarets forskningsanstalt 1945, mobiliserades för militära ändamål. Jag strävar efter att förstå hur denna myndighet relaterade till sin omvärld och konstruerade relationer mellan krigföring, politik och teknik.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.