Caroline Lindroth

PhD student at Department of History

Email:
caroline.lindroth[AT-sign]hist.uu.se
Telephone:
+4618-471 1328
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning handlar om kvinnors och mäns arbete i ett svenskt gruvsamhälle under perioden 1736-1770. Genom att studera vilka sysslor invånarna i detta samhälle ägnade sig åt i syfte att försörja sig, vill jag visa på hur varierat och komplext människors arbete kunde vara liksom vilken betydelse arbetspraktiker hade för det sociala samspelet mellan individer. Arbetet med min avhandling påbörjades 2018 och den skrivs inom forskningsprojektet "Gender and Work".

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Caroline Lindroth