Lisa Nordlund

PhD student at Department of Law, Doctoral Candidates

Email:
Lisa.Nordlund[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7687
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsämne: Förvaltning och samförståndsarbete vid bodelning och arvskifte

Forskningsbeskrivning: Forskningsprojektet rör hur boutredningsmannens, bodelningsförrättarens och den särskilde förvaltarens uppdrag genomförs i praktiken och hur desamma förhåller sig till frågor om underhåll till före detta eller efterlevande make. Forskningen utgår från förmögenhetsrättslig familjerätt och viss processrätt, främst alternativ tvistlösning och alternativ rättskipning.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.