Maria Rasmusson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Email:
maria.rasmusson[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 2433
Mobile phone:
+46 70 1679894
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Har arbetat som lärarutbildare sedan 2001 och har undervisat i flera av lärarutbildningarnas kurser. Är nu ansvarig för kurser som behandlar bedömning, omdömen och betygsättning. Disputerade 2015 med en avhandling som heter Det digitala läsandet. Begrepp, processer och resultat. Har arbetat med läsförståelse och det digitala provet i PISA 2008-2016. Forskar just nu om funktionellt skrivande i de tidiga skolåren.

Keywords: flerspråkighet läsförståelse literacy interkulturalitet kvantitativa analyser storskaliga undersökningar

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Maria Rasmusson