Benjamin Svensson

PhD student at Department of Law, Doctoral Candidates

Email:
benjamin.svensson[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7148
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är sedan hösten 2020 doktorand i civilrätt. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag bevisfrågornas förhållande till avtalstolkningen och genomför följaktligen en studie i gränslandet mellan avtals- och processrätten.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Benjamin Svensson