Ola Holma

Adjunct lecturer at Department of Education

Email:
ola.holma[AT-sign]edu.uu.se
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar som provkonstruktör med fokus på digitalisering vid enheten för nationella proven i geografi för åk 9 på institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskaper i Blåsenhus.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Ola Holma