Ina Stuhlmann

Study adviser at Faculty Offices, Office for Medicine and Pharmacy; Student service, pharmacy, medicine and care

Email:
ina.stuhlmann[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 5076
Visiting address:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, A4:1

Postal address:
Box 586
751 23 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Studievägledare för apotekar- och receptarieprogrammet som handlägger bl.a. ansökningar om studieuppehåll och återupptagande, gör behörighetskontroller samt administrerar studentsymposiet. Min kollega Ruta och jag turas om att bemanna telefontider måndag och torsdag kl 9-10:00.

Vårt gemensamma e-post är: farmstudievagledning@uadm.uu.se.

Samtal bokas via: www.timecenter.se/medfarmuu.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.