Anna Johansson

Lecturer at Department of Education

Email:
anna.johansson[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 1603
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Keywords: specialpedagogik nyanlända elever stödinsatser specialpedagogisk personal bemötande

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Nuvarande forskning handlar om den specialpedagogiska personalens yrkesroll och arbetsuppgifter i relation till nyanlända elever i behov av stödinsatser och kommer att utmynna i ett bokkapitel i en antologi som kommer att ges ut av Routledge.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anna Johansson