Danielle Friberg

Professor at Department of Surgical Sciences, Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery

Email:
danielle.friberg[AT-sign]surgsci.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 78–79
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 78–79
751 85 Uppsala

Short presentation

Professor June 2021 Uppsala University. Senior surgeon in ENT 1999, PhD in 1997 and Ass Prof 2011 KI. Lecturer 2017 UU, responsible for ENT at T8 medical education and T2 speech therapist education. The main research is Obstructive sleep apnea, over 50 original papers. Principal supervisor for 7 doctoral students; 6 completed, and 1 by 2023 at UU. The research group performs 5 randomized controlled trials of pharyngeal surgery in adults and children, and Biobanks tonsils wtih flowcytometry.

Keywords: obstruktiv sömnapné randomiserade kontrollerade studier svalgkirurgi

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Har en forskningsgrupp med fem postdocs på Karolinska Institutet och en doktorand registrerad på Uppsala Universitet 2018, med godkänt halvtid mars 2021 och planerad disputation 2023. Vi bedriver bl.a. RCT på vuxna och barn med obstruktiv sömnapné (OSA), avseende olika svalgkirurgiska metoder. OSA är en folksjukdom med allvarliga följder om obehandlat. Standard-behandling på vuxna är övertrycksmask (CPAP) eller apnétandskena. Det är dock bara hälften av patienterna som tolererar dessa och det är många patienter som lämnas obehandlade om inte kirurgi kan erbjudas. Vi jämför med standardbehandling tonsillektomi, och utvärderar resultaten 6 månader efter antingen ingen behandling eller efter olika mindre ingrepp i mjuka gommen. Vi mäter förändring i antal andningsuppehåll per sömntimme med gold standard polysomnografi, samt livskvalitet med validerade enkäter. Vi har med våra studier kunnat visa att svalgkirurgi är effektivt, förbättrar symtomen som trötthet, livskvalitet m.m. Likaså på små barn har vi visat att tonsillektomi bör erbjudas till de med måttliga till allvarliga OSA-besvär, medan de med mild OSA och milda symtom kan vänta med operation. Vi har en Biobank med tonsiller från vuxna och barn där vi analyserar med flödes-cytometri på CIM, KI. Vi samarbetar bl.a. med Mjösbergs forskningsgrupp samt Covid-19 forskare Buggert.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Danielle Friberg