Casper Virkkula

Affiliated Researcher at Department of Literature and Rhetoric

Email:
casper.virkkula[AT-sign]littvet.uu.se
Telephone:
+4618-471 6186
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade hösten 2022 på avhandlingen Minnets fosterland: Tid och teknik hos Atterbom, Geijer och Stagnelius, där jag undersöker synen på och bruket av kollektiva minnen och mytologi i svensk romantisk litteratur. Mina forskningsintressen inkluderar frågor om temporalitet, identitetsskapande och nationalism, framförallt i en historisk kontext.

Keywords: nationalism philosophy of technology swedish history temporality cultural memory romanticism

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Casper Virkkula