Lisa Grahn

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Literature

Email:
lisa.grahn[AT-sign]littvet.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Fil. dr, lärare i litteraturvetenskap

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Pågående forskning

Mitt avhandlingsarbete handlar om moderskapstemat hos Sara Lidman. Jag undersöker vilken roll moderskap spelar i den så kallade Jernbanesviten (1977–1999), och vad en fokusering på de matrilinjära narrativen kan göra med läsningen romanerna. I centrum för sviten står ett stort manligt kodat modernitetsprojekt; att ta järnvägen till Västerbotten. Jag vill undersöka utrymmet för de kvinnor som gick bredvid och möjliggjorde projektet, och de alternativa linjer som framträder då det är kvinnornas och deras släktband som sätts under lupp.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.