Olle Nolgård

Visiting researcher at Department of Education

Email:
olle.nolgard[AT-sign]edu.uu.se
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

PhD in Curriculum Studies (Didaktik), Uppsala University (2023)

My research interests include the teaching and learning of history, difficult histories, historical justice, historical consciousness and Global Citizenship Education.

Research collaboration and networks

I am part of the research groups Studies of Comparative Didactics (SCOD) and Global Citizenship Education in Historical and Critical Perspectives (GLOC).

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag erhöll min doktorsexamen i didaktik från Uppsala universitet år 2023 och är för närvarande anställd som universitetslektor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet, men knuten till EDU och UU genom forskningssamarbeten.

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör det historiedidaktiska fältet och i synnerhet Difficult histories, undervisning om och för mänskliga rättigheter samt medborgarfostran och historiekultur. Jag är även intresserad av svensk- och litteraturdidaktik och utbildningshistoriska perspektiv på historieundervisning.

Jag har tidigare arbetat som ämneslärare i svenska och historia i gymnasieskolan.

Forskargemenskaper


Vid Uppsala universitet är jag knuten till forskargruppen Studies of Comparative Didactics (SCOD) och till det fakultetsöverskridande forskningsnätverket Ämnesdidaktik i samhällsvetenskap och humaniora.

Förtroendeuppdrag

Avslutade (hela läsår om inget annat anges) -

 • Ledamot i Humanistisk-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU) (2020/2021)
 • Ordförande i valberedningen, Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (2020/2021)
 • Suppleant i fakultetsnämnden, Fakulteten för utbildningsvetenskaper (2020/2021)
 • Ordförande Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (Okt. 19 - April 20)
 • Vice ordförande i Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (VT 2019 - Oktober 2019 )
 • Ledamot i Fakultetsnämnden, Fakulteten för utbildningsvetenskaper (VT19 - VT 20)
 • Ledamot i arbetsutskottet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper (2019/2020)
 • Ordförande i Humanistisk-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU) (2019/2020)
 • Ledamot i Områdesnämnden för vetenskapsområdet HUM-SAM, (2019/2020)
 • Vice ordförande i Humanistisk-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (2017/2018; 2018/2019)
 • Ledamot i Doktorandnämnden (VT2018; 2018-2019)

Internationella representationsuppdrag

 • Lärarrepresentant/Academic liasion, "Matariki Global Citizenship Forums", University of Otago, Dunedin, NZ, juli - augusti 2018

I media

- "Skolverket osynliggör nationella minoriteter i historieundervisningen" (Skolvärlden 2019-10-03)

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Olle Nolgård