Linus Ljungström

PhD student at Department of Literature and Rhetoric

Email:
linus.ljungstrom[AT-sign]littvet.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

f. 1991

2011–2012 Litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

2014 Fil. kand. i litteraturvetenskap, Lunds universitet

2015 Fil. mag. i Litteratur-kultur-medier, Lunds universitet

2016 Fil. master i Litteratur-kultur-medier, Lunds universitet

2020 Fil. lic. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

2023 Fil. dr i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Pågående forskning

I min avhandling undersöker jag vad som har kallats för ”nyprovinsialism” och som skulle kunna definieras som ”modernistisk landsbygdsrealism”, ”experimentella bygdeberättelser” och/eller ”provinsiellt/regionalt avantgarde”. Det handlar främst om författarna Stina Aronson, Tage Aurell, Stig Dagerman och Sara Lidman som i prosaverk såsom Hitom himlen (1946), Nya berättelser (1949), Bröllopsbesvär (1949) respektive Tjärdalen (1953) utforskar gränserna mellan modernism och realism, dialekt och standardspråk, individ och kollektiv, form och innehåll. Genom att bland annat kombinera influenser från det muntliga berättandet och den traditionella folklivslitteraturen med modernismens motstånd mot traditionella berättarstrukturer skapar dessa författare säregna och utmanande verk.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Linus Ljungström