Anna-Carin Nordvall

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Business Studies

Email:
anna-carin.nordvall[AT-sign]fek.uu.se
Telephone:
+4618-471 8397+46-498 108397
Mobile phone:
+46 70 1914607
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
SE-62157 Visby
Sweden
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
SE-62167 Visby
Sweden

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar som forskare och lektor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, konsumentbeteende och beslutsfattande på Campus Gotland sedan hösten 2017. Jag disputerade i psykologi och blev docent i företagsekonomi 2015. Mitt forskningsområde är beslutsfattande vilket har många tillämpningsområden inom företagsekonomi. Min forskning forskning innefattar konsumenters beslutsfattande och behavioral finance där jag undersöker investerares riskbedömningar.

Academic merits: PhD, Docent, Excellent Teacher

Keywords: beslutsfattande konsumentbeteende behavioral finance

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anna-Carin Nordvall